Nje histori e shkurter rreth nesh

Nje histori e shkurtes rreth nesh

Firma Agro Import Eksport Lika ka si administrator Z.Mersin Lika. E krijuar në  1993 duke zotëruar tregun e brëndshëm. 
Në vitin 2000 ka arritur të bëjë eksportin e parë si vetë biznesi ashtu edhe një nga eksportet e para të fruta - perimeve në të gjithë Shqipërinë.
Në 2002  biznesi mori një formë tjetër, jo vetëm bëntë grumbullim dhe paketim por edhe prodhim të veten. Me pak fjalë prodhim, paketim dhe eksport të të gjitha produkteve Shqipëtare.
Firma ka në pronësi dhe me qira shumë sera dhe toka bujqësore, në tokë të hapur e cila bën të mundur që biznesi të ketë  një fuqi eksporti prej10000 ton vjetore, ku 70% e këtyre eksporteve është prodhim i vetë biznesit dhe një kapacitet ditor deri në 100 ton. Biznesi është i pajisur me dhoma frigoriferike për ruajtjen dhe freskimin  e të gjitha produkteve. I përberë nga një staf 30 deri në 70 veta, gjë e cila ben të  mundur të realizojë prodhimin, paketimin dhe eksportin e të gjitha produkteve shqiptare në bazë të kërkesës së klientit.
me shume...